Motala flygklubb

Välkommen till Motala Flygklubb

Alla MFK:s medlemmar kallas härmed till sedvanligt årsmöte 
lördagen den 3 mars 2018, 13:30 – 17:00

Platsen är den samma som föregående år
(församlingsgården öster om V. Stenby k:a). 
om någon har problem att hitta, klicka på "karta" i kalendern 

alternativt kontakta någon i styrelsen.

Välkomna

Styrelsen

Du är här: Home Allmänt Kallelse MFK årsmöte 3 mars 2018, kl 13:00.