Motala flygklubb

Historik

 
Motala flygklubb
ansluten till:
Riksidrottsförbundet
via
Svenska flygsportsförbundet
och
Svenska Segelflygförbundet
samt
Kungliga Svenska Aeroklubben
via
Motorflygförbundet KSAK
  

Historik Motala Flygklubb

Motala flygklubb bildades i sin nuvarande skepnad 1967. Redan 30 år tidigare under förkrigstiden 1937 till 1943 hade
en flygklubb med samma namn funnits i Motala.

Man hade modellflyg och segelflyg på programmet, byggde modellflygplan och genomförde bygge av ett glidflygplan
av typen Anfänger. I Hålebergets backar ned mot riksvägen fann man en övningsplats och byggde en mindre hangar.
Flygningen skedde med gummirepsstart och man glidflög nerför backen. Glidflygplanet ställdes även till förfogande för centrala kurser.
Tyvärr råkade man ut för haveri och kvaddade glidflygplanet och därmed led klubbens verksamhet ett sådant avbräck att den inte kunde
starta om igen utan hela verksamheten dog ut.

Låt oss lämna denna förhistoria med ett beklagande av att det inte gick att fortsätta utan återvända till dagens MOTALA FLYGKLUBB
som bildades 1967 efter diverse förarbeten och idag kan se tillbaka på mer än 50 år av obruten flygverksamhet.

Redan från starten ville grundarna uppnå så bred verksamhet som möjligt och hade så väl motorflyg och segelflyg som
modellflyg på programmet. Det visade sig emellertid snart att modellflygarna redan hade en fungerande modellflygklubb
och att de inte kunde se någon nytta i ett samgående, särskilt som det snart visade sig att det av säkerhetsskäl inte gick att bedriva
modellflyg och annan flygverksamhet samtidigt på det lilla flygfältet.

Flygfältsfrågan blev genast det allt överskuggande problemet att lösa för klubbledningen.
Klubben hade som första alternativ ett fält vid Södra Freberga intill Cykelställfabriken med startriktning rakt ut mot friluftsbadet Jerusalem.
Ett annat alternativ som diskuterades låg norr om staden vid Solsäter med bansträckning vinkelrätt mot riksvägen.
Idén med dessa lokaliseringar var att få fram ett flygfält med närhet till staden och mycket goda kommunikationer.
Detta skulle gynna framförallt affärsflygintressena.

Medan dessa utredningar fortskred och problem och kostnader utreddes upptäcktes en möjlighet till provisorisk lokalisering vid Skärstad SO
om staden där relativt begränsade arbetsinsatser skulle behövas för att kunna komma igång med praktisk flygverksamhet.
Eftersom det verkade gå trögt med planeringen för ett permanent flygfält så beslöt klubbledningen med kommunens goda minne att
satsa på detta provisorium för att dels kunna bereda möjlighet till flygning för klubbens medlemmar och dels för att pröva möjligheter att
använda flyg för rekreation och kommersiella ändamål.

Vid Skärstad fanns en gård med lada som kunde ändras om för klubbens behov. Ena gaveln i ladan sågades bort och stolparna växlades av mot
väggarna och så blev det en provisorisk hangar som kunde rymma ett motorflygplan och ett segelflygplan.

Huvudbyggnaden som var ganska liten med låg takhöjd var i dåligt skick men kunde renoveras och blev en mysig klubbstuga.
Tvärs över den tilltänkta startbanan gick en mindre kraftledning. Denna kablifierades och sedan planades banan ut och besåddes med gräs.
På så sätt fick klubben ett flygstråk med 38 m bredd och 800 m längd med fri inflygning i båda startriktningarna.

Ett provisorium som blivit stationärt och vidareutvecklats till ett sportflygcenter med bredare bana och flera hangarer sedan
Linköpings fallskärmsklubb flyttat in med sin verksamhet.

Segelflyg
Den egentliga flygningen kom igång sommaren 1969 med hjälp av grannklubben i Linköping. 

Motorflygverksamheten bestod i inhyrning av flygplan för de medlemmar som redan hade certifikat.
För segelflygverksamheten hyrde klubben ett skolflygplan från Kungliga Svenska Aeroklubben samt vidare lämnade några
klubbmedlemmar bidrag till köp av ett övningsflygplan.

Klubben fick också en egen segelflyglärare samma höst och därmed hade grunden lagts för en bestående segelflygverksamhet
baserad på utbildning på ”hemmaplan”.

Segelflygningen ökade i omfattning och har sedan kunnat hållas på en hög nivå. Under årens lopp har över 170 elever genomgått
grundutbildningen till C-diplom och mer än 130 fullföljt till segelflygcertifikat. Klubben har också vidareutbildat över 70 medlemmar
till att få ta med passagerare och utföra sträckflygningar utanför den omedelbara närheten till flygfältet.
En utbildning som numera ingår i certifikat-utbildningen. Under senare år har även utbildning i avancerad segelflygning kunnat
erbjudas medlemmarna.

Fram till säsongen 2018 har klubben bekostat utbildning av 11 segelflyglärare, samt 6 segelflygtekniker.
Sedan några år tillbaka samarbetar vi med Linköpings segelflygklubb när det gäller segelflygutbildning.

En nästan årlig begivenhet för segelflygarna har varit att under en sommarvecka flytta över hela verksamheten till annan klubb och flygplats.
Således har Eskilstuna, Torsby, Örebro, Hultsfred, Brattforsheden, Laxå, Kronobergshed, Finspång och Karlskoga gästats under åren lopp.

En annan typ av segelflygläger har varit de fjälläger där klubben deltagit i avsikt att uppnå stora höjder i de vågor som bildas i luften
över fjällterrängen. Klubben har medverkat med egna flygplan ett flertal gånger i Hemavan, Västerbotten, samt i Ottsjö, Jämtland,
samt under senare år i Norska Vågå.

Motala Flygklubb har också haft deltagare i en del tävlingar inom segelflyget. Landningstävlingar på hemmaplan och på distriktsnivå samt
deltagande i rikssegelflygtävlingen har stått på programmet varje år. De senare åren har även tävling i avancerad flygning tillkommit.

Vidare har klubbens piloter deltagit i ett flertal DM, SM, EM och VM-tävlingar. Säsongen 2009 fick vi vår förste "Svensk Mästare i segelflyg"
och därmed en medlem i Svenska landslaget. 2010 deltog en av klubbens medlemmar i VM för avancerad flygning och tog hem en bronsmedalj i
lagtävlan samt en individuell 6:e plats. 2012 på VM i Texas, USA blev klubbens Richard Swanström bäste Svensk i 15m-klassen. Säsongen 2014 fick
klubben två nya Svenska mästare då Daniel Ahlin och Kristian Ahlin vann var sin klass på SM-tävlingar i avancerad flygning.
Daniel blev även Nordisk mästare i sin klass. Under säsongen 2015 arrangerade Motala flygklubb SM i avancerad flygning för segelflygplan,
och på hemmaplan försvarade bröderna Ahlin sina SM-guld i respektive klass.

En flygverksamhet som klubben har medverkat i nästan sedan starten är att hysa självstartande segelflygplan som ägs av några klubbmedlemmar.
Det första motorsegelflygplanet som kom till klubben var en Scheibe SF 25A  SE-TMA med fyrcylindrig tvåtaktsmotor.
Den byttes senare ut mot en modernare Motorfalke SF 25B med en fyrtakts boxermotor, SE-TLZ. Under åren 2012-2015 har även en
privatägd motorseglare av typen SF28B varit stationerad på Skärstad. Båda dessa såldes under 2015 och ersattes till säsongen 2016
med en klubbägd Motorfalke av typen SF25C.   SE-TUK som den nya klubbägda motorseglaren heter gav alla segelflygarna möjlighet att
flyga under nästan hela året runt. Under några år tillkom också ett ensitsig privatägt självstartande segelflygplan med infällbar motor.

Bogserflygplan har hela tiden varit ett ”måste” för segelflygningen och klubben har prövat olika typer av bogserplan.
Vi startade med en Lill-Cub SE-ATT och under 70-talet köpte klubben in sig i en Super Cub från Linköping för att förbättra tillgången till bogsering
för segelflygarna. Senaste tillskottet som bogserplan blev en Piper Pawnee. Planet som från början varit ett jordbruksflygplan köptes privat och togs
hem från USA i container vintern 1985. Efter en omfattande renovering kom det i luften augusti 1986.  Till säsongen 2016 utrustades den med linvinch
för att korta ner tiden i luften. Vi skriver nu 2018 och vår Pawnee är fortfarande "still going strong" och dessutom med nyrenoverad motor.

Pawnee som är ensitsigt kan i stort sett bara användas till bogsering och inskolning av bogserpiloter. Det är ett starkt flygplan som stiger fort,
vilket är bra då det skall utnyttjas för att snabbt få upp segelflygplanen till uppvindarna.

På segelflygplansidan har klubbens strategi  varit att köpa bra begagnade flygplan, men 1991 inköptes ett  fabriksnytt segelflygplan i standardklassen,
en Discus som hämtades vid fabriken i Tyskland. Redan första säsongen visade sig det vara mycket populärt och blev väl utnyttjat.
Till jubileumsåret 1997 förverkligades en dröm om att få äga en modern plasttvåsitsare. Mitt i säsongen 1997 levererades vårt andra fabriksnya
segelflygplan, en ASK 21 som visat sig utgöra ett lyft för verksamheten. I och med detta kunde vi utöka skolprogrammet med kurser i avancerad flygning.
Säsongen 2011 avyttrades två äldre en-sitsare och till säsongen 2012 inköptes en begagnad modern 2-sitsare av typen Duo-Discus XLT
utrustad med infällbar hemflygmotor.
Under 2014 lyckades vi sälja vår ena Bergfalke SE-TEI. Under 2015 tog vi den äldsta Bergfalken SE-SUR i bruk, efter 10 års vila i ladan, för att ge
medlemmarna möjlighet att flyga mer och samtidigt göra den mer attraktiv att sälja, vilket vi lyckades med i slutet av året då den såldes till Litauen.
Förra säsongen 2017 ersatte vi klubbens äldsta segelflygplan en Ka 6:a med en begagnad Discus B.

Motorflyg

Klubbens första motorflygplan blev en Cessna 172 med beteckningen SE-EAX. Flera motorflygande medlemmar tyckte att klubbens resurser var
för små och köpte egna flygplan för att slippa boka tid och köa för att få flyga. Således tillkom en tvåsitsig Cessna 140 samt en likaså tvåsitsig
Piper Colt som även kunde användas som reservbogserflygplan. Andra privata flygplan som stationerades i Skärstad var en Cessna 150 och en
Cherokee 180. 1985 gjordes ett försök att utöka klubbens motorflygflottan med en Cherokee 140B SE-IGX som inköptes av flygklubben efter att
den flugits privat av några klubbmedlemmar under några år. Avsikten var att förbättra tillgången till allmänflygplan, och ge motorflygverksamheten
en rejäl knuff uppåt. Tyvärr blev beläggningen för liten och klubben  tvingades att sälja.

Klubben beslöt senare att satsa på ett fyrsitsigt flygplan som kunde användas såväl för bogsering som för allmänflygning.
Från Eskilstuna köptes Cherokee 140 SE-EYG. Den satsningen slog väl ut och följdes av ett likadant plan SE-FCP, vilket tyvärr havererade.
Som ersättning har klubben köpt en Cherokee 180 SE-EMW som nu är klubbens allmänflygplan och reservbogserplan.
Under våren 2016 upprustades Cherokeen med ny audiopanel, ny radio samt bättre begagnad GPS. Under 2017 beslöts att förse
Cherokeen med en uppgraderingssats för att förbättra aerodynamiken och därmed prestandan.  

Slutligen

Motala Flygklubbs flygplanpark utgörs f n av den 4-sitsiga Cherokeen SE-EMW för motorflygverksamheten samt bogsermaskinen
SE-IVM, en motorseglare och fyra segelflygplan för segelflygverksamheten. Till detta kommer erforderlig utrustning såsom, GPS,
flygdatorer, fallskärmar, flygplanvagnar för landsvägstransport av segelflygplan samt annan stationsmateriel. Ett privatägt segelflygplan,
ett privatägt motorflygplan och två ultralätta motorflygplan är också stationerade på Skärstad.

Klubbens behov av ledande personal har klarats främst genom deltagande i Segelflygförbundets centrala utbildningar så att klubben
har bra tillgång på segelflyglärare och segelflygtekniker med behörighet.

För motorflygverksamheten saknas resurser för utbildning. Grunden till detta är att Skärstadfältet inte är godkänt för motorflygskolning eller
kommersiell flygverksamhet och att det därför inte går att satsa på egen skolflygning utan vi får hänvisa till grannklubben i Linköping.

Klubbens uppgift är i första hand att verka för det civila icke kommersiella flygets utveckling och popularisering och att bereda klubbens
medlemmar tillfälle till flygning på gynnsammaste möjliga villkor och genom upplysningsverksamhet väcka och vidmakthålla intresset
för flygning och i övrigt verka för flygets utveckling enligt antagna principer och stadgar.

Motala Kommun har stöttat klubben på olika sätt och ser gärna att verksamheten utvidgas så att fler, särskilt ungdomar, kan beredas tillfälle
att delta i denna givande sport och fritidssysselsättning. Klubbens framgång är även i fortsättningen liksom hittills beroende av medlemmarnas
insatser och engagemang för att förverkliga klubbens målsättningar.

Du är här: Home Information om MFK Klubbens historia