Motala flygklubb

Miljöpolicy

Inom ramen för Motala Flygklubbs målsättning skall verksamheten genomföras med minsta möjliga
miljöpåverkan genom att:

  • Miljöhänsyn skall tas i all verksamhet.
  • Begränsa bullerspridning
  • Minimera spilla av drivmedel och andra kemiska produkter.
  • Ta hand om hushållsavfall och farligt avfall enligt Motala kommuns bestämmelser.
  • Alla medlemmar görs delaktiga i yttre miljöarbetet och skall sträva efter kontinuerliga förbättringar.

Du är här: Home Information om MFK Miljöpolicy