Motala flygklubb

Miljöpolicy

Miljöpolicy

Inom ramen för Motala Flygklubbs målsättning skall verksamheten genomföras med minsta möjliga miljöpåverkan genom att:

- Miljöhänsyn skall tas i all verksamhet.
- Begränsa bullerspridning
- Minimera spilla av drivmedel och andra kemiska produkter.
- Ta hand om hushållsavfall och farligt avfall enligt Motala kommuns bestämmelser.
- Alla medlemmar görs delaktiga i yttre miljöarbetet och skall sträva efter kontinuerliga förbättringar.

Du är här: Home Information om MFK Miljöpolicy