Namn Befattning Telefon Mobiltelefon
Anna-Lena Hylén Suppleant 0702-17 09 50
Niklas Odeheim Tekniskt ansvarig motor 073-655 90 83
Lars Göransson Materielansvarig 070-910 33 48 070-910 33 48
Richard Swanström Ledamot 073-418 16 62 073-418 16 62
Nils Gardell Segeflygchef / Informationsansvarig 070-552 65 43
Lennart Sandberg STF Motorflygchef 0141-21 59 29 070-556 26 81
Lars Westberg Motorflygchef/Flygfältsansvarig 0141-23 10 27 070-537 10 27
Björn Johansson V. Sekreterare, Programansvarig 070-661 22 85
Anders Eng V. Ordförande / Miljöansvarig 073-912 27 47 073-912 27 47
Jan Fahlgren Sekreterare / Fastighetsansvarig/Instruktör 0142-207 36 070-611 77 52
Kenneth Hensner Ordförande & Kassör, segelflyglärare 0141-21 81 96 070-666 84 22
Motala Flygklubb Skärstad flygbana 0730 59 01 88 0730-59 01 88

Du är här: Home Kontakt