Motorflyg

Motorflygutbildning

Det finns i dag två olika former av motorflygutbildning, dels PPL för normalklassade
flygplan (det klassiska privatflygcertifikatet) och dels UL-B som ger behörighet till
den nya lätta tvåsitsiga sportflygklassen.

Ultralätt certifikat, UL-B är ett något enklare certifikat för de lätta flygplanen med
max två sittplatser. Flygplanen manövreras som alla andra flygplan men har
begränsningar i passagerar- och lastkapacitet, vilket ger ett billigare alternativ för att
kunna flyga själv.

Privatflygarcertifikat, PPL (Private Pilot License) för normalklassade flygplan är
den traditionella flygutbildningen och ger behörighet till vanliga 2-6 sitsiga
enmotoriga flygplan. Möjlighet finns också till många påbyggnadsalternativ som
mörkerflygning, instrumentflygning och 2-motor. Detta är det naturliga valet för dig
som ofta vill flyga med flera passagerare eller ha möjlighet till kompletterande
påbyggnad.

Utbildningen består av två huvuddelar, teori och parktik (dvs flygträning), vilka är
olika omfattande beroende på certifikat ovan.

Teoriundervisningen består av ämnen som Bestämmelser för luftfart, Luftnavigation,
Flygplanslära och flygplansvård, Motorlära, Instrumentlära, Aerodynamik och
flyglära, Metereologi samt Radiotelefoni.
Kunskaperna provas vid skriftligt prov hos Luftfartsstyrelsen.


Praktik/flygträning är olika omfattande beroende på vilket certifikat som avses. För
UL-B fordras minst 18 timmar i luften och för PPL minst 45 timmar i luften.
För PPL krävs en grund i dubbelkommando (med lärare) på minst 25 timmar, dessutom
ingår minst 5 timmar navigeringsflygning och en begränsad instrumentutbildning
(ej i UL-B).
De angivna flygtiderna är minimitider och de flesta elever brukar behöva ytterligare
tid för att hinna med de obligatoriska moment som ingår.
Certifikatet förnyas vart 5:e år, men kunskaperna måste kontrolleras vid flygning med
lärare vartannat år och läkarintyg förnyas vart 5:e år till varje år beroende på ålder.
För förnyelse av certifikat och behörigheter måste man varje år ha en aktuell flygtid
på minst 12 timmar.
Motala Flygklubb, och framför allt flygfältet är inte rustat för motorflygskolning.
Utbildning måste därför ske vid andra närliggande fält, t.ex. Linköpings Flygklubb.

Du är här: Home Motorflyg