Motala flygklubb

Prislista

FLYGAVGIFTER 2020

 Denna prislista gäller klubbens medlemmar perioden 1 Jan – 31 Dec 2020

För extern uthyrning kontakta kassören.

Alla medlemmar ansvarar själva för att pilotkontot i myWebLog EJ står på minus.

 Förskottsbetalning gäller och du kan följa ditt saldo i myWebLog för att kunna kontrollera att rätt debitering skett. 
OBS att det kan dröja flera dagar innan inbetalning registrerats i myWebLog.

All betalning sker till Bg 674-3843 med angivande av namn och pilotnummer.

All flygverksamhet debiteras enligt följande:

MOTORFLYG  Timpris Minutpris
PA25-235/Pawnee SE-IVM  1 800 Kr  30:00 Kr
PA28-180/Cherokee SE-EMW  1 500 Kr  25:00 Kr
Rabattsystem för EMW.  Förskottsbetalning av 6 tim för 8 200 Kr  gör att timpriset sjunker till 1 140 Kr  fr.o.m. timme 7.
OBS 1 Förskottet anses förbrukat även om 6 timmar flygtid EJ uppnås till 31 Dec.
OBS 2 Förskottet måste vara betalt och anmält via mail minst en vecka före flygning för att gälla.
 
Anmärkning:
All utetankning betalas kontant mot kvitto som lämnas till kassören, merkostnaden över MFKs inköpspriser debiteras piloten.
Övriga avgifter t ex start och parkering  debiteras piloten i efterhand när fakturering till klubben skett.
 
 
SEGELFLYG
Fasta avgifter
  Pris
Tidsbeställd presentkortsflygning    1 800 Kr
Provlektion med lärare / Spaka själv, 600m    400 Kr
(under 25 år)
 500 Kr
(över 25 år)
Kortkurs 4 starter.     4 x 600m    (tillgodoräknas vid fortsatt utbildning)
  1 600 kr
Teoripaket för S-cert inkl. böcker     1 500 kr
Skolavgift per start debiteras all lärar/steg-2 ledd skolning   30 kr
     
Vid godkänt C-diplom erhåller elev under 25 år rabatt på fortsatt utb. motsvarande
Samt möjlighet att erhålla Segelflygförbundets juniorpremie för fortsatt flygning.                   
  2 000 kr  
     
Bogsering
  Pris
Transportbogsering + ferryflygning Cheokee SE-EMW    1 200 Kr
(20kr/min)
Transportbogsering + ferryflygning Pawnee SE-IVM    1 320 Kr
(22 Kr/min)
Bogsering oavsett bogserflygplan debiteras till fast pris per höjd
Grundpris 600m
Därefter, per påbörjat 100 m debiteras ytterligare   
 


250 kr
25 kr
Om höjd ej kan anges debiteras minutpris på bogsering   40 kr/min
   
Segelflygplanen 
All övrig flygning och utbildning debiteras enligt följande.
 Timpris Minutpris
Alla Segelflygplan utan rabattsystem debiteras enhetspris  720 Kr  12:00 Kr
Rabattsystem segelflygplan
Efter inbetalning av 3.500 kr sjunker timkostnaden från 720 kr till 90 kr/tim vilket ger en brytpunkt på ca 5.5 flygtimmar.
Det finns Tak-pris i rabattsystemet på 7 100 Kr som inträder efter 40 flygtimmar, därefter debiteras endast
bogsering och skolavgifter.
 
Motorseglare  Timpris Minutpris
SE-TUK  720 Kr  12:00 Kr

Rabattsystem motorseglare SE-TUK
Efter inbetalning av 1 000 Kr  sjunker timpriset från 720 kr till 450 Kr/tim vilket
ger en brytpunkt på ca 3,5 flygtimmar.

   
 
OBS 1 Den rabatterade timkostnaden gäller kalenderåret ut och ingen återbetalning sker om brytpunkten ej nås.
OBS 2 Rabatt ska vara inbetald och anmäld per mail minst en vecka före flygning för att gälla.
-o0o-

 

 

Du är här: Home Motorflyg Prislista