Motala flygklubb

Prislista

FLYGAVGIFTER 2019

 

Denna prislista gäller klubbens medlemmar perioden 1 Jan – 31 Dec 2019

För extern uthyrning kontakta kassören.

Alla medlemmar ansvarar själva för att pilotkontot i myWebLog EJ står på minus.

I princip gäller förskottsbetalning och du kan följa ditt saldo i myWebLog för att kunna kontrollera att rätt debitering skett. 

OBS att det kan dröja flera dagar innan inbetalning registrerats i myWebLog.

All betalning sker till Bg 674-3843 med angivande av namn och pilotnummer.

All flygverksamhet debiteras enligt följande:

MOTORFLYG  Timpris Minutpris
PA25-235/Pawnee SE-IVM  1 800 Kr  30:00 Kr
PA28-180/Cherokee SE-EMW  1 420 Kr  23:67 Kr

Rabattsystem för EMW.  Förskottsbetalning av 6 tim för 7 200 Kr  gör att timpriset sjunker till 1 020 Kr  fr.o.m. timme 7.

Förskottet anses förbrukat även om 6 timmar flygtid EJ uppnås till 31 Dec.

Anmärkning:

All utetankning betalas kontant mot kvitto som lämnas till kassören, merkostnaden över MFKs inköpspriser debiteras piloten.

Övriga avgifter t ex  landn., parkering  debiteras piloten i efterhand.

SEGELFLYG

Fasta avgifter inkl.bogsering

Tidsbeställd presentkortsflygning med ASK21:an            Exended                                                        1 800 Kr

Provlektion med lärare / Spaka själv                                  600m                  (under 25 år 400 Kr), övr. 500 Kr

Kortkurs 4 starter.     4 x 600m                                                       1 600 Kr

Teoripaket för S-cert inkl. böcker                                                                                                          1 500 Kr

Skolstart i grundutbildning till S-certifikat (fast pris inkl. allt)                                                               400 Kr

Skolavgift per start (debiteras all övrig lärarledd skolning)                                                                     30 Kr

Vid godkänt C-diplom erhåller elev under 25 år rabatt på fortsatt utb. motsvarande                        2 000 Kr

Samt möjlighet att erhålla Segelflygförbundets juniorpremie för fortsatt flygning.                            1 500 Kr

 

Bogsering

Transportbogsering + ferryflygning Cheokee SE-EMW                                                       1 200 Kr/tim (20 Kr/min)

Transportbogsering + ferryflygning Pawnee SE-IVM                                                           1 320 Kr/tim (22 Kr/min)

Bogsering oavsett bogserflygplan debiteras till fast pris per höjd:

Grundpris per start upp till max 600 m                                                                                                  250 Kr

Därefter, per påbörjat 100 m debiteras ytterligare                                                                                   25 Kr

Om höjd ej kan anges debiteras minutpris på bogsering                                                                  40 Kr/min              

Segelflygplanen Enhetstaxa alla S-fpl.

All övrig flygning och utbildning debiteras enligt följande:

Alla S-fpl. debiteras enhetspris                                                                                       540 Kr/tim eller 9 Kr/min.

 

Motorseglare SE-TUK  deb med flygtid                                                                    540 Kr/tim eller 9 Kr/min.

 

Rabattsystem S-fpl.

Vid förskottsbetalning av 10 flygtimmar med 3 150 Kr gäller fr.o.m. flygtimme 11 ett timpris 270 Kr/tim som faller med 30 Kr/tim
var 5:te debiterad flygtimme till ett slutpris på 60 Kr/tim.

OBS 1 Förskottsbetalningen anses förbrukad även om 10 flygtimmar EJ uppnåtts före 31 dec.

OBS 2  Elev som skolat större delen av säsongen går in i rabattsystemet utan förskottsbetalning.

För Motorseglare SE-TUK finns ett rabattpaket.

Efter inbetalning av 1.000 Kr  sjunker timpriset till 400 Kr/h på resterande flygning året ut.

-o0o-

 

 

Du är här: Home Motorflyg Prislista