Motala flygklubb

Prislista

Flygavgifter 2022

 Denna prislista gäller klubbens medlemmar perioden 1 Jan – 31 Dec 2022

För extern uthyrning kontakta kassören.

Alla medlemmar ansvarar själva för att pilotkontot i myWebLog ej står på minus.

Förskottsbetalning gäller och du kan följa ditt saldo i myWebLog för att kunna kontrollera att rätt debitering skett. 
OBS: att det kan dröja flera dagar innan inbetalning registrerats i myWebLog.

All betalning sker till Bg 674-3843 med angivande av namn och pilotnummer.


Flygverksamhet debiteras enligt följande:

MOTORFLYG  Timpris Minutpris
PA25-235/Pawnee SE-IVM  1 980 Kr  33:00 Kr
PA28-180/Cherokee SE-EMW  1 620 Kr  27:00 Kr
Rabattsystem för EMW.  Förskottsbetalning av 6 tim för 8 500 Kr  gör att timpriset sjunker till 1 200 Kr  fr.o.m. timme 7.
OBS 1 Förskottet anses förbrukat även om 6 timmar flygtid ej uppnås till 31 Dec.
OBS 2 Förskottet måste vara betalt och anmält via mail minst en vecka före flygning för att gälla.
Anmärkning:
All utetankning betalas kontant mot kvitto som lämnas till kassören, merkostnaden över MFKs inköpspriser debiteras piloten.
Övriga avgifter t ex start och parkering debiteras piloten i efterhand när fakturering till klubben skett.
 

 
 
SEGELFLYG
Fasta avgifter
  Pris
Tidsbeställd presentkortsflygning    1 950 Kr
Provlektion med lärare / Spaka själv, 600m    500 Kr
(under 25 år)
 600 Kr
(över 25 år)
Kortkurs 4 starter.     4 x 600m    (tillgodoräknas vid fortsatt utbildning)
  1 800 kr
Teoripaket för S-cert inkl. böcker      ca  1000 kr
Skolavgift per start debiteras all lärar/steg-2 ledd skolning   40 kr
     
Vid godkänt C-diplom erhåller elev under 25 år rabatt på fortsatt utb. motsvarande
 
Samt möjlighet att erhålla Segelflygförbundets juniorpremie för fortsatt flygning.                   
 

  2 000 kr

1 500 kr

 

     

 


 

Bogsering
  Pris
Transportbogsering + ferryflygning Cheokee SE-EMW    1 320 kr/tim
(22kr/min)
Transportbogsering + ferryflygning Pawnee SE-IVM    1 500 kr/tim
(25kr/min)
Bogsering oavsett bogserflygplan debiteras till fast pris per höjd
Grundpris 600m
Därefter, per påbörjat 100m debiteras ytterligare   
 


300 kr
25 kr
Om höjd ej kan anges debiteras minutpris på bogsering   50 kr/min
   

Segelflygplanen 
All övrig flygning och utbildning debiteras enligt följande.
 Timpris Minutpris
Alla Segelflygplan utan rabattsystem debiteras  780 Kr  13:00 Kr
Rabattsystem segelflygplan
Efter inbetalning av 3.500 kr sjunker timkostnaden till endast 90 kr/tim, vilket ger en brytpunkt på ca 5.5 flygtimmar.
Efter 40 flygtimmar i rabattsystemet debiteras endast bogsering och skolavgifter.
 

 
Motorseglare  Timpris Minutpris
SE-TUK  780 Kr  13:00 Kr

Rabattsystem motorseglare SE-TUK
Efter inbetalning av 1 500 Kr  sjunker timpriset från 780Kr/tim till endast 480 Kr/tim, detta
ger en brytpunkt på ca 3,5 flygtimmar.

   
OBS 1 Den rabatterade timkostnaden gäller kalenderåret ut och ingen återbetalning sker om brytpunkten ej nås.
OBS 2 Rabatt ska vara inbetald och anmäld per mail minst en vecka före flygning för att gälla.
-o0o-

 

 

Du är här: Home Motorflyg Prislista