Motala flygklubb

Segelflyg

SEGELFLYGUTBILDNING

Länk till "Bli segelflygare" på Segelflygets hemsida.

Man börjar lämpligen med en eller flera provlektioner med lärare för att pröva på hur det känns, här finns inga krav.
Den riktiga utbildningen kan påbörjas samma år eleven fyller 15 år, övre åldersgräns finns ej.
Om eleven är under 18 år krävs målsmans godkännande.

Under utbildningen, dock senast före första ensamflygningen ska man inneha radiotillstånd som utfärdas av
Transportstyrelsen efter ansökan med personbevis.

Utbildningen är organiserad så att en grupp om 4-6 elever flyger på samma tider.
För att det hela skall fungera smidigt krävs att alla hjälper till för att en i taget skall få flyga och
att man klarar marktjänsten tillsammans.

Praktisk utbildning till C-diplom och S-certifikat
Den praktiska segelflygutbildningen är uppdelad i tre etapper med integrerad teori.

Första etappen för C-diplom omfattar 21 övningar grundläggande utbildning i dubbelkommando (DK) med lärare
och avslutas med tre ensamflygningar (EK).
Under de första flygningarna lär sig eleven känna igen terrängen kring fältet.
Sedan får man lära sig rodrens verkan och känna på ett i sänder. Snart klarar eleven att flyga rakt fram.
När man även lärt sig svänga hjälpligt får man själv sköta större delen av flygningen efter lärarens anvisningar.
Efter ungefär halva kursen sköter eleven själv hela flygningen från start till landning. Efter dessa ca 20-talet DK-flygningar
är många elever färdiga för sin första ensamflygning.
För andra, särskilt om man är lite äldre, kan det ta några extra starter. För första gången måste nu eleven klara sig
helt på egen hand, vilket är en viktig milstolpe för varje flygare.
Efter tre godkända ensamflygningar och ett lättare teoriprov har eleven klarat sitt C-diplom och
får bära det blå märket med tre måsar på.

Andra etappen fortsätter med ytterligare minst nio DK- och åtta EK övningar.
Här finslipas flygningen, tränas termikflygning, onormala flyglägen och flygning under mer krävande förhållanden,
så att eleven skall kunna genomföra och ansvara för sina flygningar själv i fortsättningen.

Tredje och sista etappen omfattar sju DK- och nio EK övningar där inflygning på ensitsare, spinnövningar, träning
i flygning och landning utan instrument samt landning på annat fält, så kallad utelandning genomföres.

Hela den praktiska utbildningen omfattar 57 övningar genomförda på minst 50 starter varav 20 ska vara EK-starter.
För att erhålla certifikat krävs förutom godkänd teoriutbildning en flygtid på 15 timmar varav minst fem ska vara EK-tid.

Certifikatets giltighet är obegränsat, men kräver medicinsk behörighet vilket förlängs med ett
läkarbesök enligt fastställda intervaller och att man upprätthåller en aktuell flygerfarenhet om minst 12 flygtimmar senaste 24 månaderna
inklusive 2 starter med lärare. Alternativt måste en periodisk flygträning inför lärare genomföras för att certifikatet ska gälla.

Teori
Den teoretiska delen av flygutbildningen är delvis integrerad i den praktiska utbildningen. 
Man utnyttjar kvällar med dåligt väder samt börjar flygdagar med en kort teoretisk genomgång. 
Under vinterhalvåret arrangeras dock en kortare teorikurs för att spara tid på sommaren. 
Kursen omfattar normalt ca tolv kvällar om tre timmar.
Då görs en snabbgenomgång av respektive ämne samt hela radiotelefonidelen.
Ämnena är bestämmelser, navigation, flygmaterialkännedom med instrument,
aerodynamik, meteorologi, radiotelefoni, flygmedicin samt flygsäkerhet.

Flygplanstyper
Grundutbildningen sker på tvåsitsiga skolflygplan, I Motala använder vi typen ASK21, som används i 
de flesta av landets segelflygklubbar. Man får även flyga in sig på ensitsiga flygplan. 

Med certifikatet på hand kan man sedan få flyga in sig på andra typer, samt senare få pröva
på att flyga de mer avancerade flygplanen.

Fortsatt utbildning
För fortsatt utbildning genomförs även teorikurser för sträckflygning, tävlingsflygning samt avancerad flygning.
Då segelflygaren genomgått certifikatutbildningen kommer han eller hon att förutom av segelflyglärarna också 
att få tips och handledning av klubbens steg-tränare Steg 1-tränarna står för hjälp och inskolning på 
marken och steg 2-tränarna flyger dessutom med i baksits för att träna termikflygning och andra färdigheter 
som behövs vid prestationsflygning.
För att få lämna hemmafältet och ge sig på sträckflygning fordras sträcktillstånd.
Utbildningen för sträcktillstånd ingår numera i grundutbildningen till certifikat. 

Klubben kan dock erbjuda speciell sträckflygutbildning för de som ej har den behörigheten.
Med godkänd sträckflygutbildning och god flygtrim kan man ge sig ut på sträckflygning.

Klubben har varje år lättare kurser i tävlingsflygning där man lär sig behärska den senaste tekniken och att ta
sig fram fort med hjälp av naturens krafter.
För de som föredrar att kunna behärska flygningen i dess svårare art finns nu möjlighet till fortsatt utbildning i avancerad 
flygning. Varje år arrangeras kurser i ava-flygning, både grundutbildning och fortsatt utbildning till full ava-behörighet genomföres.

 

 

 

Du är här: Home Segelflyg