Segelflyg

SEGELFLYGUTBILDNING

Länk till "Bli segelflygare" på Segelflygets hemsida.

Minimiåldern för att få börja segelflygutbildning är 15 år, dock kan de första starterna med lärare få genomföras något tidigare.
Någon åldersgräns uppåt finns inte så länge läkaren ger sitt godkännande.

För att få börja segelflyga krävs elevgodkännande från luftfartsverket. Och för att få elevgodkännande skall man läkarundersökas
av behörig läkare samt insända lämplighetsintyg och personbevis.

Utbildningen är organiserad så att en grupp om 4-6 elever flyger på samma tider.
För att det hela skall fungera smidigt krävs att alla hjälper till för att en i taget skall få flyga och att man
klarar marktjänsten tillsammans.

TEORIUTBILDNING

Den teoretiska delen bör inleda flygutbildningen. Det är dock bra om deltagarna före teorin fått känna på segelflygning
under några starter, men det är inget krav. Inom Motala Flygklubb ordnas teorikurser i samarbete med SISU
under vinterhalvåret.

Kursen är direkt inriktad på segelflygcertifikat och avslutas med prov härför.

Ämnena är bestämmelser, luftnavigation, flygmaterialkännedom och instrument, aerodynamik, meteorologi,
radiotelefoni, flygmedicin samt flygsäkerhet.

Kursen omfattar normalt ca 27 kvällar om 3 timmar.

Även kurser för erhållande av tillstånd att utföra sträckflygningar med segelflygplan ordnas av Motala Flygklubb.

C-DIPLOM och S-CERTIFIKAT

Den praktiska segelflygutbildningen omfattar grundläggande utbildning i dubbelkommando (DK) med lärare
och ensamflygningar (EK) efter tidigast 20 DK-starter. Under de första flygningarna lär sig eleven känna igen terrängen kring fältet.
Sedan får man lära sig rodrens verkan och känna på ett i sänder. Snart klarar eleven att flyga rakt fram.
När man även lärt sig svänga hjälpligt får man själv sköta större delen av flygningen efter lärarens anvisningar.
Sedan är det dags att lära sig räta upp flygplanet ur onormala flyglägen som kan uppstå efter en vikning.
Efter ungefär halva kursen sköter eleven själv hela flygningen från start till landning.
Efter dessa DK-flygningar är många elever färdiga för sin första ensamflygning. För andra, särskilt de
litet äldre, tar det några starter till.

För första gången måste eleven klara sig helt på egen hand, vilket är en viktig milstolpe för varje flygare.
Efter 3 ensamflygningar har eleven klarat sitt C-diplom och får bära det blå märket med tre måsar på.

Utbildningsprogrammet fortsätter därefter med ytterligare DK- och EK- starter med lärare. Här finslipas flygningen,
tränas termikflygning, onormala flyglägen och flygning under mer krävande förhållanden, så att eleven skall kunna
genomföra och ansvara för sina flygningar själv i fortsättningen. Hela den praktiska utbildningen omfattar minst 55 starter
 totalt samt för att erhålla certifikatet krävs att teoretisk utbildning med prov skall ha genomgåtts.

Certifikatet gäller 5 år om man är under 40 år och 2 år om man är mellan 40 och 50 år och därefter 1 år. För att förnya
certifikatet måste man genomgå en enklare läkarundersökning. Dessutom krävs en aktuell flygerfarenhet om minst 5 timmar
flygtid och minst 10 starter de senaste 12 månaderna alternativt en PFT inför lärare för att certifikatet skall gälla.

 NYA FLYGPLANSTYPER

Under utbildningen flyger man i Motala tvåsitsiga skolflygplan av typ ASK 21, som används i de flesta av landets
segelflygklubbar. Man får även flyga in sig på ensitsiga flygplan t.ex. Ka6 som är en lättflugen övergångstyp till mera
prestationsinriktade segelflygplan.

Med certifikatet på hand kan man sedan få flyga in sig på andra typer, samt senare få pröva på att flyga de mer
avancerade plastflygplanen.

 FORTSATT UTBILDNING

Då segelflygaren genomgått certifikatutbildningen kommer han eller hon att förutom segelflyglärarna också att få
tips och handledning av klubbens steg-tränare. Steg 1-tränarna står för hjälp och inskolning på marken och steg 2-tränarna
flyger dessutom med i baksits för att träna termikflygning och andra färdigheter som behövs vid prestationsflygning.
För att få lämna hemmafältet och ge sig ut på sträckflygning fordras sträcktillstånd.

Utbildningen härför kan man påbörja efter certifikatutbildningen.

Den består av en teoretisk del om ca 15 timmar och en praktisk del med minst 8 DK-starter då eleven bl.a får flyga
för att lära sig bedöma höjd över lämpligt landningsfält, får träna på att landa på kortare och smalare fält samt starta
och landa i hårdare väder än vid den tidigare skolningen.

Sträckflygningar på upp till 100 kilometer längd skall ingå.

Därvid skall eleven själv planera flygningen bl.a. med hänsyn till lämpliga utelandningsfält längs flygvägen.
Med sträcktillstånd i fickan kan man få tillstånd att ge sig ut på sträckflygning. En förutsättning är dock att man är i god flygtrim.

Du är här: Home Segelflyg