Motala flygklubb

Prislista

FLYGAVGIFTER 2018


Denna prislista gäller klubbens medlemmar perioden 1 Jan – 31 Dec 2018
För extern uthyrning kontakta kassören.
Alla medlemmar ansvarar själva för att pilotkontot hos kassören EJ står på minus.
I princip gäller förskottsbetalning och alla medlemmar kan lätt följa sitt pilotkonto
under året i myWebLog för att kunna kontrollera att rätt debitering skett.
All betalning sker till Bg 674-3843 med angivande av pilotnummer. 

All flygverksamhet debiteras enligt följande:

FLYGAVGIFTER 2018

Medlemsprislista gällande 1 Jan - 31 Dec 2018
Alla medlemmar ansvarar själva för att pilotkontot i myWebLog EJ står på minus.
I princip gäller förskottsbetalning och varje medlem kan själv kontrollera att rätt
debitering och kreditering skett på sitt personliga konto i myWebLog.

MOTORFLYG
PA25-235/Pawnee SE-IVM 1 800 Kr/tim = 30 Kr/min
PA28-180/Cherokee SE-EMW 1 420 Kr/tim = 23.50 Kr/min
Rabattsystem för EMW. Förskottsbetalning av 6 tim för 7 200 Kr före 31 mars gör att
timpriset sjunker till 1 020 Kr fr.o.m. timme 7.
Förskottet anses förbrukat även om 6 timmar flygtid EJ uppnås till den 31 dec.
Anmärkning:
All utetankning betalas kontant mot kvitto som lämnas till kassören, merkostnaden
utöver MFKs inköpspriser debiteras piloten.
Övriga avgifter debiteras piloten i
efterhand.

SEGELFLYG
Fasta priser
Tidsbeställd presentkortsflygning med ASK21:an,  1 800 Kr
Provapå start med lärare elev under 25 år 400 Kr, övriga 500 Kr
Kortkurs 4 starter + teoribok 1 600 Kr
Teorikurs för S-cert inkl. böcker 1 500 Kr
Skolstart i grundutb. till S-certifikat (bogsering + segelfpl + skolavgift) 400 Kr
Skolavgift per start (deb all övrig lärarledd skolning) 30 Kr
Vid godkänt C-diplom erhåller elev under 25 år rabatt med 3 500 Kr på fortsatt
utbildning till S-certifikat.
Rörliga priser

Bogsering EMW IVM
Transportbogsering+ferry 1 200 Kr/tim (20 Kr/min) 1 320 Kr/tim (22 Kr/min)
Uppbogsering av segelflygplan debiteras till fast pris per höjd.
Grundpris upp till 600m 250 Kr
Därefter per påbörjad 100 m debiteras ytterligare 25 Kr
Om höjd ej kan anges deb. minutpris på bogsering. 40 Kr/min
Segelflygning Övrigt: Enhetspris alla sfpl. 540 Kr/tim
Eller
Rabattsystem sfpl. Förskottsbetalning av 10 flygtimmar för 3 150 Kr före 31 mars.
Därefter fr.o.m. timme 11 debiteras 270 Kr/tim som faller med 30 Kr/tim var 5:e deb.
flygtimme till ett slutpris på 60 Kr/tim. För Ka 6Cr debiteras inga ytterligare flygavgifter.
Förskottet anses förbrukat även om 10 timmar flygtid EJ uppnås till den 31 dec.

Motorseglare SE-TUK deb flygtid 540 Kr/tim
Rabattsystem TUK.
Betala 1 000 Kr före 31 mars och timpriset sjunker till 400 Kr/tim

 

Du är här: Home Segelflyg Prislista