Miljöpolicy

Inom ramen för Motala Flygklubbs målsättning skall verksamheten genomföras med
minsta möjliga miljöpåverkan genom att:

  • Miljöhänsyn skall tas i all verksamhet.
  • Begränsa bullerspridning
  • Minimera spill av drivmedel och andra kemiska produkter.
  • Ta hand om hushållsavfall och farligt avfall enligt Motala kommuns bestämmelser.
  • Alla medlemmar görs delaktiga i yttre miljöarbetet och skall sträva efter kontinuerliga förbättringar.