Grundutbildningen består i huvudsak av två delar, en teoretisk del och en praktisk flygdel.
Utbildningsplanen är mycket väl genomarbetad av Segelflygförbundet.

Teoretisk utbildning:
Teorin brukar vi normalt göra under vinterhalvåret och består av ämnena historik/organisation,
metrologi, aerodynamik/flyglära, materiel/instrument, bestämmelser,navigering samt radiotelefoni.

Normalt brukar det ta i anspråk ca 14 kvällar under vintern, samt prov för teorin och ett för radiotelefoni.
Tiden brukar normalt vara under jan – maj.  

Praktisk utbildning:
Själva flygutbildningen delas in i tre etapper och påbörjas normalt under våren i en grupp om
3-5 elever då ni skolar med en flyglärare i ett av klubbens 2-sitsiga flygplan.
April månad och framåt beroende på väder, vind och hur banan torkar upp. Vissa grupper
kan också påbörjas senare under året. Till en början lär du dig att flyga på rak-kurs, svänga,
samt att orientera dig i luften. Efterhand som du lär dig mer om hur flygplanet fungerar
får du sköta alltmer av flygningen, såsom bogsering och landning. I början på utbildningen
flyger du ca 15 minuter per start och kommer sedan att öka då vi tränar
termikflygning som exempel:

Etapp 1
Omfattar övningarna 1-24 enligt nedanstående utbildningsplan.
Totalt: 21 DK-övningar samt 3 EK-övningar
Grundläggande flygutbildning där du ska lära dig manövrera flygplanet säkert från start till
landning. Etappen avslutas med att du gör tre flygningar med läraren på marken!
Du har då erövrat ett C-diplom som är en internationell utmärkelse som har levt med
segelflyget sedan dess barndom. Observera att läraren inte släpper iväg dig på en EK-flygning
innan du är redo för detta.

Etapp 2
Omfattar övningarna 25-41
Totalt: 9 DK-övningar samt 8 Ek-övningar.
Syftar till att lära dig att utnyttja termiken så att du kan hålla dig uppe i luften.

Etapp 3
Omfattar övningarna 42-57
Totalt: 7 DK-övningar samt 9 EK-övningar
Nu får du flyga in dig på ett ensitsigt flygplan.
Totalt omfattar utbildningen minst 57 övningar under minst 50 flygningar, varav 20 EK.
Flygtidskraven för att erhålla segelflygcertifikat är min. 15 timmar varav min. 5 timmar EK
Den praktiska utbildningen skall fördelas på minst 21 flygdagar.