De närmaste händelserna på klubben!
Mer information finns under Program 2024
och MFK Kalender 2024!

April
2 Lärargenomgång
3 Styrelsemöte
8 Måndag Start kvällsskolning/Elevsamling i Skärstad kl 18:00 
13 Lördag Start skolning Elevsamling i Skärstad kl 10:00 - 12:00

Maj
7 Styrelsemöte 
8 Onsdag Landningstävling segel, KlubbMästerskap KM 1 Segelflyg 
V19 9/5-12/5 Kristiflygareveckan / Heldagsbogsering torsd- söndag
V20 18-19 Östgötadagarna = Öppet hus hos oss med spaka själv kl 10 - 16.